Program "Mieszkanie dla Młodych" - MdM - najważniejsze fakty:

1. Wysokość dopłat:
a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów,
b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących jedno dziecko,
c) 20% w przypadku beneficjentów wychowujących dwoje dzieci,
d) 30% w przypadku trojga lub większej ilości dzieci, 

2. Wiek kredytobiorcy:
a) Z dopłaty mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z
    nich
b) Brak ograniczenia wiekowego w przypadku wychowywania przynajmniej trójki dzieci

3. Metraż mieszkania/domu
a) powierzchnia użytkowa mieszkania maksymalnie 75 m2, w przypadku rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci limit wzrasta do 85 m2,
b) powierzchnia użytkowa domu maksymalnie 100 m2, w przypadku rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci limit wzrasta do 110 m2,

4. Cena nieruchomości
Cena zakupu nieruchomości nie może przekroczyć kwoty równej:
(powierzchnia użytkowa nieruchomości) * (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest
nieruchomość.

5. Posiadanie innej nieruchomości
W przypadku rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci - można posiadać inną nieruchomość.

6. Współkredytobiorcy
Współkredytobiorcą, ale nie współwłaścicielem nieruchomości może być dowolna osoba zaakceptowana przez Bank, np. partner, wujek, kuzun, etc.

Pełne  teksty ustaw dotyczących programu Mdm znajdują się pod następującymi linkami:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1304/1 - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1194/1 - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi